A 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátások 2023. január 1-jétől 15 százalékkal emelkednek.

Az ellátások emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Az emelésre kerülő ellátások

A nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII.13.) Korm. rendelet értelmében a januárban emelt összegben járó ellátások a következők:

öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, polgármesterek közszolgálati járadéka, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, nemzeti gondozási díj, és az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések és juttatások.

Aki saját jogú ellátásban és özvegyi nyugdíjban is részesül, az emelésre mindkét ellátása alapján jogosult.

Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2023. január 1-jétől 134 750 forintra emelkedik.

A 2022. december 31-ét követően megállapított vagy folyósított ellátások emelése

A 2023. januári emelés megilleti a 2022. december 31-ét követő időponttól

  • megállapított vagy folyósított a fent leírtak szerinti saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a felsorolt, emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapítják meg,
  • megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását az emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól állapítják meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

A 2022. december 31-ét követően megállapításra kerülő ellátások összege

A 2023-ban megállapításra kerülő

  • öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28 500 forint,
  • rokkantsági járadék havi összege 53 830 forint,
  • nemzeti helytállásért járó pótlék megállapításánál irányadó összeghatár 2023. január 1-jétől 286 075 forint, hozzátartozói jogon járó pótlék esetén pedig  143 045 forint,
  • árvaellátás legkisebb összege változatlanul havi 50 000 forint.

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján a jogosultakat megillető életjáradék emelése

A fenti törvény végrehajtására kiadott 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7.§-a is módosul 2023. január 1-jétől, így az életjáradék kiszámításául szolgáló alapösszeg a 2023. évben 142 775 forint.

A már folyósított életjáradékok emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik.

Vonatkozó jogszabály

A 2023. január havi emelés részletes szabályait a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII.13.) Korm. rendelet tartalmazza.