Tisztelt Ügyfelünk!

 

Üdvözöljük a Magyar Államkincstár Nyugdíjbiztosítás szakmai aloldalán!
Az oldalon a nyugdíjbiztosítási területhez tartozó ügyekről, a különböző ellátási formákról, azok feltételeiről, a nyugdíjszolgáltatásokra irányuló megállapodásokról, az ellátások folyósítása melletti keresőtevékenységekre vonatkozó szabályokról, az adategyeztetésről, a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségről az Ügyintézési tájékoztatók" menüpontban találnak részletes információt.

A nyugdíjbiztosítási eljárásokban alkalmazandó nyomtatványok fokozatosan áthelyezésre kerülnek a magyarorszag.hu honlapra.

Azok a nyomtatványok, amelyek a magyarorszag.hu honlapról érhetőek el, a Nyomtatványtárból törlésre kerülnek.

A Nyomtatványtárban, a További nyomtatványok, illetve a további nemzetközi nyomtatványok menüpontok alatt továbbra is elérhetőek azok a letölthető nyomtatványok, amelyek a magyarorszag.hu honlapon még nem érhetők el.

Lehetőséget biztosítunk továbbá az öregségi nyugdíj várható összegének kiszámítására, nyugdíjbiztosítási és adategyeztetési ügyekben online időpontfoglalásra.

Az oldalon az Adatkezelési tájékoztatóban található részletes információ a nyugdijbiztosítási megállapító szervek és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatkezelésével kapcsolatban.

 


 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A nyugdíj folyósítása mellett szerzett jövedelem alapján történő 0,5% mértékű nyugdíjnövelést 2017. január elsejétől nem kell külön kérni, azt az Magyar Államkincstár hivatalból induló eljárás keretében állapítja meg. A növelés megállapításával kapcsolatos részletes tájékoztatást a honlapunk Ügyintézés/Ügyintézési tájékoztatók/öregségi nyugdíj menüpontban található ügyintézési tájékoztató tartalmazza.

Mivel a növelés megállapítása hivatalból történik, nem áll rendelkezésre növelés megállapításának kérésére szolgáló nyomtatvány.

Nyugdíjnöveléssel kapcsolatos egyéb ügyintézésre elsősorban írásban állunk ügyfeleink rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: Magyar Államkincstár 1916 Budapest

E-mail: onyf@allamkincstar.gov.hu

Az öregségi nyugellátásban részesülő személy nyugellátását a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján, a naptári évben elért, nyugdíjjárulék alapot képező jövedelme figyelembevételével növelni kell.

A saját jogú nyugdíjas biztosított részére járó 0,5 százalékos növelés ahhoz a nyugdíjhoz kapcsolódik, amelynek a folyósítása alatt a növelést megalapozó munkavégzés, járulékfizetés megtörtént. 

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:        

  • A nyugdíjnövelést 2017. január 1-től nem kell igényelni, azt a Magyar Államkincstár Központ hivatalból állapítja meg, a 2020. évben fennállt biztosítási jogviszonyok alapján legkésőbb 2021. október 31-ig.
  • A növelés megállapításához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közölt, konszolidált kereseti adatokat kell figyelembe venni.
  • A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának 2019. január 1-2020. június 30. között hatályos  alkalmazandó rendelkezése értelmében nem biztosított az Mt. szerinti munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas, így az ebből a jogviszonyból származó jövedelem alapján nyugdíjnövelésre nem szerez jogosultságot.
  • A társadalombiztosítási ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény alapján 2020. július 1-jétől a saját jogú nyugdíjas nem biztosított, ami azt jelenti, hogy a keresőtevékenységből származó jövedelem után társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetnie, így nyugdíjnövelésre sem szerez jogosultságot.

A hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy akkor kérheti a jogszerző nyugellátásának 0,5 százalékos mértékű növelését, ha a keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas 2016. december 31-ét követően azelőtt hunyt el, és  a nyugdíjnövelés hivatalból megállapításra nem került sor..

A hozzátartozó az elhunyt növelésre szerzett jogát a hozzátartozói nyugellátás megállapítására irányuló eljárás során érvényesítheti.

Jogszabály: 1997. évi LXXXI. törvény 102/A. §