Társadalombiztosítási egyéni számla

A  társadalombiztosítási egyéni számla a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan tartalmazza

  • a biztosított természetes személyazonosító adatait,
  • társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát),
  • a biztosított után bevallott nyugdíjjárulék összegét,
  • a szolgálati idő szerzés céljából kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összegét és a megállapodással érintett időtartamot, valamint
  • a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás összegéből levont nyugdíjjárulék összegét és az ellátás folyósításának időtartamát.

A kivonat tartalmát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. §-a határozza meg, a bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. § (2) bekezdésében előírt adatszolgáltatásából származnak.

Az egyéni számla adatai a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához való hozzáférés esetén az interneten is megtekinthetők. Az Ügyfélkapus regisztráció az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal rendelkezők esetében a https://ugyfelkapu.gov.hu oldalon a „Regisztráció” / „E-személyi” gombra kattintással, minden más esetben személyesen kezdeményezhető bármely okmányirodában vagy kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, illetve egyes postai ügyfélszolgálatokon. Külföldön élő személyek az ügyfélkapus regisztrációt Magyarország külképviseletein kérelmezhetik.

A társadalombiztosítási egyéni számla megtekintésének technikai feltételei:

A rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (7.0 vagy újabb verziójú), Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző javasolt.  A társadalombiztosítási egyéni számla adatait tartalmazó kivonat megtekintéséhez a mindenki számára ingyenesen letölthető és használható Adobe Reader alkalmazást kell használni.

A társadalombiztosítási egyéni számla megtekintésének menete az interneten:

A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmának megtekintéséhez a magyarorszag.hu oldalon a „Társadalombiztosítási nyugellátás” cím alatt betűrendben megjelenő listából a „Társadalombiztosítási egyéni számla” címet kell kiválasztani. Ezt követően az „Ügyintézés indítása” gombra kell kattintani.

Az ügyfélkapus viszontazonosítást követően, a TAJ szám megadásával lehet lekérdezni a társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatokat. A nyilvántartott adatokat tartalmazó kivonat PDF formátumban letölthető és elmenthető.

A társadalombiztosítási egyéni számla megtekintése nem elektronikus úton

A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmáról kivonat kérhető levélben a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületétől, vagy személyesen a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán.

A kivonat kiállítása iránti eljárás illeték- és költségmentes.

A kivonat tartalma

A kivonat tartalmazza az egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-től kezdődően havonkénti bontásban, valamint a biztosítási idő kezdetére, biztosítási idő végére, valamint a bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat.

A biztosítási jogviszonyban töltött időszakra vonatkozó adatok foglalkoztatónként kerülnek megjelenítésre, így a több sor a különböző foglalkoztatók által ugyanazon időszakra befizetett nyugdíjjárulékra vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza.

A kimutatás nyugdíjjárulék oszlopa 2013. január 1. és 2020. június 30. között bevallott nyugdíjjárulékot 2020. július 1-jétől kezdődően a társadalombiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási Alapot nyugdíjjárulékként megillető összegét tartalmazza. A befizetett társadalombiztosítási járuléknak az 54 %-a illeti meg a Nyugdíjbiztosítási Alapot nyugdíjjárulékként (a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 26. § (1) bekezdés).

  1. július 1-jétől a foglalkoztatási jogviszonyok esetében bevezetésre került a járulékfizetési alsó határ. Ez azt jelenti, hogy a társadalombiztosítási járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka után meg kell fizetni. Ha a tárgyhónapban a biztosított részére a minimálbér 30 százalékánál alacsonyabb jövedelmet fizettek, akkor a foglalkoztató köteles a foglalkoztatottnak minősülő biztosított helyett a kifizetett jövedelem és a minimálbér 30 százaléka közötti különbözet után a járulékot megfizetni. Ilyen esetben a táblázat már a foglalkoztató által kiegészített társadalombiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető részét tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatónak az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig kell megfizetnie, az adóhatóság a bevallásokból az adatokat két hónap eltéréssel adja át. Az egyéni számla az adatok folyamatosan – havonta - történő átvételével minden hónapban bővül. A kivonaton további tájékoztatás található az egyéni számlára vonatkozóan.

A megállapodás alapján megszerzett szolgálati idő, valamint a befizetett nyugdíjjárulék összege, illetve a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama, valamint az ellátásból levont nyugdíjjárulék összege a tárgyévet követően egyben (tehát nem havi bontásban) kerül feltüntetésre.

A kivonat tartalmával kapcsolatos észrevételek jelzése

Amennyiben a kivonaton feltüntetett adatokkal nem ért egyet, kérjük, szíveskedjen a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületéhez fordulni, illetve – ügyfélkapus regisztrációt követően – lehetőség van az adatok egyeztetését kezdeményezni az interneten, a magyarorszag.hu oldalon, adategyeztetési eljárás indításával.

A lakóhely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalok elérhetőségéről itt tájékozódhat.

Amennyiben a rendszer működésével kapcsolatosan technikai jellegű hibát észlel, úgy szíveskedjen azt jelezni a tbeszamlahd@allamkincstar.gov.hu e-mail címre.