Nyugdíjmegállapítással, adategyeztetési eljárással kapcsolatban folyamatban lévő ügyekben a lakóhely szerint illetékes nyugdíjmegállapító szerv tud információval szolgálni. Az illetékes szerv elérhetősége a https://old.onyf.hu/hu/%C3%BCgyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat.html linken található meg.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a megadott, http://old.onyf.hu honlap az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Magyar Államkincstárba történő beolvadását követően, azaz 2017. november 1-jétől archívumként szolgál, ezért tartalma nem frissül. A kormányhivatalok, járási hivatalok aktuális elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu weboldalon találhatóak meg.

Az igazgatási szervek hatásköréről, illetékességéről az erről szóló cikk tartalmaz részletes tájékoztatást.

Nemzetközi nyugdíj ügyben Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. Kerületi Hivatalának nemzetközi ügyfélszolgálatánál érdeklődhetnek a 06-1-323-6000, 06-1-323-6020 telefonszámokon, vagy közvetlenül az ügyintéző munkatársnál.

Nyugdíjfolyósítással, nyugdíjemeléssel, illetve - amennyiben a hozzátartozói ellátást az elhunyt jogszerző ellátásának már megállapított összegéből kell kiszámítani, vagy ha az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került - hozzátartozói nyugellátás megállapításával kapcsolatos kérdésekkel a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz fordulhatnak.

Az Igazgatóság elérhetőségeit a következő linken találják meg.

http://folyositas.tcs.onyf.hu/%C3%BCgyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9gek.html 

A nyugdíj folyósítása mellett szerzett jövedelem alapján járó 0,5 százalékos nyugdíjnöveléssel kapcsolatban telefonon, illetve e-mailben az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:

Telefon:       06-1-412-9600

06-1-323-6030

Email: onyf@onyf.allamkincstar.gov.hu 

A nyugdíjmegállapítással, adategyeztetéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhetnek általános jellegű tájékoztatást:

Nemzeti nyugellátási ügyekben:

06-1-270-8032

06-1-412-9610 

Nemzetközi nyugellátási ügyekben:

06-1-412-9755

Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés, nyugdíjbiztosítási nyilvántartás, visszamenőleges foglalkoztatói adatszolgáltatás, társadalombiztosítási egyéni számla témakörben:

06-1-412-9676

06-1-270-8168