Nyugdíjmegállapítással, adategyeztetési eljárással kapcsolatban a lakóhely szerint illetékes nyugdíjmegállapító szerv tud információval szolgálni.

Az illetékes szerv irányítószám vagy településnév alapján kikereshető a Ügyfélszolgálatok linken található keresőalkalmazással.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az http://old.onyf.hu honlap az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Magyar Államkincstárba történő beolvadását követően, 2017. november 1-jétől archívumként szolgál, tartalma nem frissül, így az ott szereplő elérhetőségi adatok (cím, telefonszám) nem minden esetben aktuálisak.

A kormányhivatalok, járási hivatalok aktuális elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu weboldalon találhatóak meg.

Az igazgatási szervek hatásköréről, illetékességéről az erről szóló cikk tartalmaz részletes tájékoztatást.

Nemzetközi nyugdíj ügyben Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. Kerületi Hivatalának nemzetközi ügyfélszolgálatánál érdeklődhetnek a 06-1-323-6000, 06-1-323-6020 telefonszámokon, vagy közvetlenül az ügyintéző munkatársnál.

Nyugdíjfolyósítással, nyugdíjemeléssel, illetve - amennyiben a hozzátartozói ellátást az elhunyt jogszerző ellátásának már megállapított összegéből kell kiszámítani, vagy ha az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került - hozzátartozói nyugellátás megállapításával kapcsolatos kérdésekkel a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz fordulhatnak.

Az Igazgatóság elérhetőségeit az alábbi linken találják meg:

https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/%C3%BCgyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat.html

A nyugdíj folyósítása mellett szerzett jövedelem alapján járó 0,5 százalékos nyugdíjnöveléssel kapcsolatban telefonon, illetve e-mailben az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:

Telefon:        

06-1-412-9600

 

Email: onyf@onyf.allamkincstar.gov.hu 

Nemzeti nyugdíjmegállapítással kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhetnek általános jellegű tájékoztatást:

06-1-270-8032

06-1-412-9610