Az ügyfél kérelmére a hatóság által kiadott,  tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgáló közokirat. A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban hatósági bizonyítvány a Tny. 96/E. § alapján a megszerzett szolgálati időre, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához figyelembe vehető jogosultsági időre, illetőleg egyéb, a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásában található adatra, illetve a 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a megszerzett szolgálati időre adható ki.