általános kérdések

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (15) bekezdése, valamint a 30/A. § (4) bekezdése értelmében mind a társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő, mind a nem részesülő személy, aki teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátást szeretne kapni, bármikor kezdeményezheti tagsági jogviszonyának megszüntetését annál a magán-nyugdíjpénztárnál, ahol a tagsági jogviszonya jelenleg fennáll.

 

A nyugellátásban részesülő személy 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti (pl. keresőtevékenység folytatása, lakó- vagy tartózkodási hely, esetleg levelezési cím változása, pénzintézeti számlaszám változása, stb.).

A nyugdíjas halála esetén a nyugellátás felvételére jogosult személyek a jogosult halálának tényét és ennek időpontját 15 napon belül kötelesek bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.