adategyeztetési eljárás

Amennyiben a kimutatásban szereplő adatokkal egyetért, az eljáró szervet az ún. Elfogadó/Észrevételező nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével – „A KIMUTATÁSBAN FOGLALTAKAT ELFOGADOM *” lehetőség aláhúzásával - és beküldésével tájékoztathatja. Az eljáró szervnek a fenti nyilatkozat beérkezését, ennek hiányában az Ön rendelkezésére álló 60 napos határidő leteltét követően van lehetősége az eljárás folytatására.

A hivatalból történő adategyezetés az 1955-1959. között született korosztályokhoz tartozó érintett biztosított/volt biztosítottakkal 2014. augusztus 25-ével kezdődött meg, ebben a körben országosan mintegy 400 ezer fővel történik meg az egyeztetés.

A hatályos nyugdíjtörvény szerint erre a korcsoportra 2016. december 31-ig kell megindítani az eljárásokat.

Az eljárások megindítására az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója által jóváhagyott ütemezés szerint kerül sor. Az ütemezés alapján születési évenként, ezen belül pedig TAJ szám szerinti sorrendben történik a hivatalból történő adategyeztetési ügyek indítása.

Az egyes korcsoportok lakóhely szerinti megoszlása eltérő, ennek megfelelően a már kiértesített korcsoportok is megyénként eltérő módon alakulnak.

Van olyan megye, ahol már elkezdődtek az 1958-ban születettekkel az eljárások, van olyan megye, ahol az 1957-ben, vagy 1958-ban született biztosítottakkal/volt biztosítottakkal vannak folyamatban az eljárások.

A kérelemre indított eljárást az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek a www.onyf.hu vagy a www.magyarorszag.hu internetes oldalon az erre a célra rendszeresített (Általános Nyomtatvány Kitöltő program segítségével kitölthető) ÁNYK nyomtatvány letöltésével indíthatják el. Ügyfélkapu regisztráció igénylésére az okmányirodánál, valamint a kormányablaknál van mód.

A www.onyf.hu internetes oldalon a "Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés" menüpontban Ügyfélkapun történő belépést követően a "Felhasználói útmutató" címmel részletes tájékoztatást talál a kérelem benyújtásának menetére vonatkozóan, amely segítséget nyújt a felhasználók részére az egyeztetési eljárás elektronikus ügyintézés keretében történő kezdeményezéséhez, a nyomtatványok letöltéséhez használható ÁNYK segédprogram letöltéséhez, az űrlapok (nyomtatványok) kitöltéséhez és feltöltéséhez.

Az ügyfélkapun történő sikeres bejelentkezést és viszontazonosítást (TAJ szám megadást) követően a képernyőn megjelennek

  • az Ön adatai,
  • az ügy adatai (amennyiben már indított korábban adategyeztetési ügyet)
  • az elektronikus űrlapok kitöltésére szolgáló segédprogram,
  • az ÁNYK segédprogram linkje,
  • a kitölthető űrlapok típusai.

Kérelemre történő ügyindítás esetén a „Regisztráció elektronikus ügyintézésre” funkció gombra nem kell rákattintania.

Az "ÁNYK" linkre kattintva a program a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjára navigálja, ahonnan a nyomtatványkitöltő segédprogram letölthető. A NAV honlapján a "Nyomtatványkitöltő programok" menüpont alatt megjelenő keretprogramok közül az " ÁNYK-Abev Java" programot szükséges letölteni.

A segédprogram letöltését követően a kiválasztott űrlap kitöltése után van lehetőség a titkosított kr. állomány feltöltésre a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon.

A belépést követően megjelenő oldalon kell kiválasztani a „Dokumentumfeltöltés” menüpontot, majd az „Egyszerűsített feltöltés” gomb használatával lehet elvégezni a feltöltést. A „Tallózás” gomb megnyomásával illeszthető be az elkészített és feltölteni kívánt ÁNYK nyomtatvány (Kérelem adategyeztetési eljárás iránt). Ezen nyomtatvánnyal egyidejűleg melléklet beküldésére nincs lehetőség.

A sikeres feltöltésről az „Értesítési tárhely” menüpont alatt tájékozódhat.

1. Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárást szeretnék kezdeményezni, ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezem. Az ÁNYK segédprogramot és szükséges űrlapokat letöltöttem. Sajnos a kérelem űrlapot nem tudom az ÁNYK-ban megnyitni, hibaüzenetet küld a rendszer. Mit lehet tenni?

Az ÁNYK nyomtatvány megnyitása akkor nem jár sikerrel, ha a telepítő program nyitva volt amikor letöltötte a  nyomtatványt. Nyomtatvány telepítése közben a programnak nem szabad nyitva lennie.

Szíveskedjen a programot bezárni majd újranyitni és úgy megpróbálni a nyomtatvány megnyitását.

2. Az ügyfélkapun nem tudok TAJ számommal belépni. Azonosítási hibát jelez.

Mit kell tennem, mit jelent ez?

Adategyeztetési eljárás kezdeményezésekor az ONYF adategyeztetési szolgáltatásának ügyfelek által elérhető felületén a TAJ számának megadásakor "Azonosítási hiba" üzenet jelentkezik akkor, ha az Ügyfélkapun megadott személyes adatai és a hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatai nem egyeznek meg.

A kérelem benyújtásakor ugyanis - az Ügyfélkapun történő bejelentkezés során elvégzett automatikus azonosításon túlmenően - a megadott TAJ szám alapján ún. viszontazonosításra kerül sor. Ennek során a rendszer megvizsgálja az Ügyfélkapus regisztrációnál megadott adatok és az ÁNYK űrlapon feltüntetett TAJ szám alapján a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában beazonosított személy adatainak egyezőségét. A sikeres viszontazonosítást követően van csak lehetőség az adategyeztetési kérelem letöltésére, illetve annak elektronikus úton történő benyújtására. Amennyiben az adatok között bármilyen eltérés tapasztalható, a viszontazonosítás sikertelen, és a rendszer nem engedi a továbblépést és a nyomtatvány beküldését.

Az Ügyfélkapun történő bejelentkezést követően, a bal oldalon található menüsorból a "Saját adatok" fülre kattintva lehetősége van adatainak ellenőrzésére, valamint a megjelenő felület jobb alsó sarkában a "Személyes adatok frissítésére".

Amennyiben eltérést tapasztal a személyes adataiban és az adatok frissítése nem vezet eredményre, úgy az adatainak a tisztázását és javítását szíveskedjen az állandó lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal járási hivatalának egészségbiztosítási szakterületénél kezdeményezni. Az ONYF-hez kéthetente érkezik új adatállomány, amely tartalmazza a személyes adatokban bekövetkezett változásokat.

Az ismételt adategyeztetési eljárás kezdeményezését megelőzően kérem, szíveskedjen, az Ügyfélkapun belépve az ügyfélkapus adatainak frissítését a "Saját adatok" menüt kiválasztva a "Személyes adatok frissítése" gombra kattintva ismételten elvégezni.

Amennyiben a frissítést követően a "Saját adatok"-nál a javított adatok jelennek meg, lehetősége van az ONYF honlapján keresztül a "Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés" menüpont, majd a "Használom a szolgáltatást" opció választásával az ügyfelek által elérhető felületen -TAJ számának megadását követően - a megjelenő oldalról letölteni az adategyeztetési eljárás megindításához szükséges ÁNYK nyomtatványkitöltő segédprogramot valamint az eljárás megindításához szükséges "Kérelem az adategyeztetési eljárás megindításához" nyomtatványt.

A nyomtatványt szíveskedjen az ÁNYK nyomtatványkitöltő segédprogram segítségével kitölteni és a titkosított kr. állományt az Ügyfélkapun keresztül feltölteni, annak érdekében, hogy adategyeztetési ügye indulhasson.

Adategyeztetési eljárás kezdeményezésekor az ONYF adategyeztetési szolgáltatásának ügyfelek által elérhető felületén a TAJ számának megadásakor "Azonosítási hiba" üzenet jelentkezik akkor, ha az Ügyfélkapun megadott személyes adatai és a hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatai nem egyeznek meg.

A kérelem benyújtásakor ugyanis - az Ügyfélkapun történő bejelentkezés során elvégzett automatikus azonosításon túlmenően - a megadott TAJ szám alapján ún. viszontazonosításra kerül sor. Ennek során a rendszer megvizsgálja az Ügyfélkapus regisztrációnál megadott adatok és az ÁNYK űrlapon feltüntetett TAJ szám alapján a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában beazonosított személy adatainak egyezőségét. A sikeres viszontazonosítást követően van csak lehetőség az adategyeztetési kérelem letöltésére, illetve annak elektronikus úton történő benyújtására. Amennyiben az adatok között bármilyen eltérés tapasztalható, a viszontazonosítás sikertelen, és a rendszer nem engedi a továbblépést és a nyomtatvány beküldését.

Az Ügyfélkapun történő bejelentkezést követően, a bal oldalon található menüsorból a "Saját adatok" fülre kattintva lehetősége van adatainak ellenőrzésére, valamint a megjelenő felület jobb alsó sarkában a "Személyes adatok frissítésére".

Amennyiben eltérést tapasztal a személyes adataiban és az adatok frissítése nem vezet eredményre, úgy az adatainak a tisztázását és javítását szíveskedjen az állandó lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal járási hivatalának egészségbiztosítási szakterületénél kezdeményezni. Az ONYF-hez kéthetente érkezik új adatállomány, amely tartalmazza a személyes adatokban bekövetkezett változásokat.

Az ismételt adategyeztetési eljárás kezdeményezését megelőzően kérem, szíveskedjen, az Ügyfélkapun belépve az ügyfélkapus adatainak frissítését a "Saját adatok" menüt kiválasztva a "Személyes adatok frissítése" gombra kattintva ismételten elvégezni.

Amennyiben a frissítést követően a "Saját adatok"-nál a javított adatok jelennek meg, lehetősége van az ONYF honlapján keresztül a "Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés" menüpont, majd a "Használom a szolgáltatást" opció választásával az ügyfelek által elérhető felületen -TAJ számának megadását követően - a megjelenő oldalról letölteni az adategyeztetési eljárás megindításához szükséges  ÁNYK nyomtatványkitöltő segédprogramot valamint az eljárás megindításához szükséges "Kérelem az adategyeztetési eljárás megindításához" nyomtatványt.

A nyomtatványt szíveskedjen az ÁNYK nyomtatványkitöltő segédprogram segítségével kitölteni és a titkosított kr. állományt az Ügyfélkapun keresztül feltölteni, annak érdekében, hogy adategyeztetési ügye indulhasson.

A 2016. december 31-ig hatályos rendelkezések [1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96/C. § (2) bekezdésének b) pontja] értelmében nem kell hivatalból megindítani az adategyeztetési eljárást, ha az ügyfél részére saját jogú nyugdíjat, korhatár előtti öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, balettművészeti életjáradékot, vagy más, szolgálati idő alapján kiszámított ellátást állapítottak meg. Arra vonatkozóan, hogy a megállapításnak mikor kellett megtörténnie, a Tny. szabályt nem tartalmaz, így ez a rendelkezés nem szűkíthető le kizárólag a 2009. december 31-ét követően megállapított ellátásokra, mint kizáró feltételre - ellentétben az a) pont szerinti feltétellel, ahol a Tny. egyértelműen kimondja, hogy kizárólag a 2009. december 31-ét követő időponttól kiadott, szolgálati idő megállapítására vonatkozó határozattal rendelkező ügyfél esetében nem indítható meg hivatalból az adategyeztetés. Mivel az Ön részére korábban megállapított rokkantsági nyugdíj megfelel a Tny. 96/C. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek nincs helye hivatalból történő adategyeztetésnek, az eljárás megindítására kizárólag az Ön által Ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem alapján van lehetőség.

2017. január 1-jétől azokkal a személyekkel sem kell hivataból adategyeztetést lefolytatni, akik saját jogú nyugdíjban, korhatár előtti öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban részesülnek, illetve esetükben öregségi nyugdíj, vagy más, szolgálati időn és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereseten alapuló ellátás megállapítása iránti eljárás, vagy adategyeztetés van folyamatban.

2018. december 31-ig ismételten el kell indítani a hivatalból történő eljárásokat az 1955-1959. közötti korosztály tagjai részére a korábbi adategyeztetési eljárás lezárását követően keletkezett jogszerzésükről. Az 1955-1959. között született korosztályból azokkal a személyekkel is le kell folytatni az adategyeztetést, akik az előző körből kimaradtak.

Az adategyeztetési eljárás kérelemre csak elektronikus úton indítható. Elektronikus ügyintézésre csak saját Ügyfélkapun keresztül van lehetőség, amelyet a kormányablakoknál valamint az okmányirodákban tud igényelni. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, a www.onyf.hu honlapon a "Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés" menüpont használatával, illetve a www.magyarorszag.hu internetes oldalon Ügyfélkapun történő belépést követően az „Elektronikusan indítható ügyek” menüpontban a "Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés" pont megnyitásával, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány (ÁNYK) feltöltésével tud adategyeztetési eljárást indítani.

Az elektronikus úton beküldött nyomtatvány a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületéhez kerül automatikusan továbbításra.

Az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek a www.onyf.hu honlapon, illetve a www.magyarorszag.hu internetes oldalon, az Ügyfélkapun történő sikeres bejelentkezést és viszontazonosítást (TAJ szám megadást) követően az Elektronikusan indítható ügyek menüpontban a "Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés" pont megnyitásával tölthetnek fel dokumentumot.

Az "ÁNYK" linkre kattintva a program a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjára navigálja, ahonnan a nyomtatványkitöltő segédprogram letölthető. A NAV honlapján a "Nyomtatványkitöltő programok" menüpont alatt megjelenő keretprogramok közül az "Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program telepítése" szövegre kattintva az "ÁNYK - AbevJava nyomtatványkitöltő program telepítése" lehetőséget szükséges választani, és ezzel a program letöltését és telepítését kezdeményezni.

A segédprogram letöltését követően a kiválasztott űrlap kitöltése után van lehetőség a titkosított kr. állomány feltöltésére a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon.

A belépést követően megjelenő oldalon kell kiválasztani a „Dokumentumfeltöltés” menüpontot, majd az „Egyszerűsített feltöltés” gomb használatával lehet elvégezni a feltöltést. A „Tallózás” gomb megnyomásával illeszthető be az elkészített és feltölteni kívánt ÁNYK nyomtatvány (Kérelem adategyeztetési eljárás iránt). Ezen nyomtatvánnyal egyidejűleg melléklet beküldésére nincs lehetőség.

A sikeres feltöltésről, valamint a nyugdíjbiztosítási szerv által küldött válaszokról, illetve dokumentumokról az „Értesítési tárhely” menüpont alatt tájékozódhat.

Az adategyeztetési eljárás során Ön helyett meghatalmazott is eljárhat a személyes, illetve hagyományos írásban történő ügyintézés során. Ez azt jelenti, hogy szabályos meghatalmazást kell adni a meghatalmazott személy részére, melyben a szokásos személyi adatokon kívül azt is fel kell tüntetni, hogy milyen eljárásban, milyen ügyintézési körben járhat el a meghatalmazott személy. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az eljáró személy képviseleti jogosultságát vizsgálja, vagyis kéri a meghatalmazást.

Elektronikus ügyintézés keretében az ügyfélkapun keresztül csak saját ügyet lehet intézni, más személy nem járhat el, mivel az ügyfélkapu rendszer olyan elektronikus ügyintézési rendszer, amely elektronikusan azonosítja a belépett személyt, így ügyfélkapus hozzáférésén keresztül kizárólag az ügyfélkapun belépett személyre vonatkozó dokumentum küldhető be.

Igen, lehet kezdeményezni ismételten adategyeztetési eljárást, naptári évenként egyszer.

Milyen időszakonként érdemes kezdeményezni újabb és újabb adategyeztetési eljárást?

Általánosságban elmondható, hogy ha valaki folyamatosan dolgozik, illetve azt szeretné tudni, hogy a foglalkoztatója folyamatosan küldi-e a jelentést a biztosítási idő és a kereseti adatairól, úgy érdemes azt az ONYF honlapján található „Társadalombiztosítási egyéni számla” szolgáltatás igénybevételével ügyfélkapus hozzáféréssel figyelemmel kísérni.

Ha pl. nők negyven éve kedvezmény igénybevételével szeretne nyugdíjba menni és szeretné tudni, hogy mennyi idő hiányzik még úgy legfeljebb évente javasolt újra és újra adategyeztetést kezdeményezni. Ez azért javasolt, mert

1.a jogszabály szerint legfeljebb évente egyszer lehet kezdeményezni,

2.az adategyeztetési eljárás során a lezárt adóévekre vonatkozóan érdemes az adatok egyeztetése, amelyek csak a tárgyévet követő évben tekinthetők a foglalkoztatói bevallások alapján lezártnak. Az a tapasztalat, hogy a személyi jövedelemadó bevallási határidő kapcsán is viszonylag sok módosító járulékbevallás érkezik a NAV-hoz, mely az előző év adatait módosíthatja. Így – mivel a nyugdíjhoz figyelembe vehető adatok 2010-től kezdődően a NAV felé történt foglalkoztatói bevallásokból származnak - a nyugdíjjogszerzési adatok NAV általi feldolgozása és a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartása részére történő átadását követően - általában a tárgyévet követő év augusztusában tekinthetők véglegesnek, mert eddig az ideig már nagyrészt lezajlanak azok a módosító bevallások, amelyek még befolyásolják a tárgyévi kereseti adatok tartalmát.

Erre tekintettel az esetlegesen a korábbi kérelem benyújtásától számított egy éven belül benyújtott újabb kérelem esetén nincs lehetőség olyan kimutatás kiadására, amely a korábban kiadott kimutatástól eltérő adatokat tartalmazna. Abban az esetben pedig, ha az ismételt kérelem benyújtására változatlan tényállás alapján kerül sor, és a kérelmet az eljáró hatóság érdemben elbírálta, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 30. §-a értelmében lehetőség van az újabb kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására

Mindezekre figyelemmel tehát az újabb eljárás megindítását megelőzően nem csak azt kell - a jogszabályban előírtaknak megfelelően - vizsgálni, hogy az ügyfél az adott naptári évben kezdeményezett-e adategyeztetési eljárást, hanem azt is, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül sor került-e kérelem elbírálására, mivel ebben az esetben valószínűsíthetően még nem állnak rendelkezésre újabb, a kimutatáson megjeleníthető adatok.