szolgálati járandósággal kapcsolatos kérdések

A szolgálati járandóságot a személyi jövedelemadó mindenkori mértékének megfelelően csökkentett összegben, kell folyósítani. A hatályos jogszabály a csökkentéssel szemben lehetővé teszi a családi kedvezmény érvényesítését. A szolgálati járandóság csökkentése annak ellenére, hogy annak összegét a személyi jövedelemadó mértékével egyező mértékben kell csökkentetni, nem minősül személyi jövedelemadó előlegnek.

 

Az adóbevallás és az adólevonás, illetve az adózási kedvezmények igénybe vételének jogszabályban meghatározott rendelkezései jelen esetben tehát nem érvényesülnek, így a családi kedvezmény igénybe vételére az általánostól eltérő szabályok vonatkoznak.

 

Eszerint a szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesíteni kívánt családi kedvezmény igénybe vételéhez az állami adóhatóságtól a törvényben meghatározott tartalmú igazolás beszerzése szükséges, melyet az adóhatóság az adóévet követő év június 30-át követően állít ki az ellátásban részesülő ez irányú kérelmére.

 

Az adóévnek jelen esetben a 2016. év minősül, ebből következően a családi kedvezmény igénybe vételére legkorábban az adóévet követő évben, azaz 2017. június 30-át követően kerülhet sor.

 

A kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához (NYUFIG) kell majd benyújtani, amelyhez csatolni kell az adóhatóság  említett igazolását, valamint a családi pótlékot folyósító szerv igazolását.  Az elbírálás után a NYUFIG fog határozatot hozni, és a megállapított összeget az ellátásban részesülő személy részére kiutalni.

Igen, kérelemre figyelembe kell venni. A kérelmet az öregségi nyugdíj igénybejelentő lapon lehet előterjeszteni.

Három nyugdíjrögzítésre jogosult; jogosultságot szerzett 25 év hivatásos jogviszonyának betöltésekor, 2007. december 31-ével, valamint 2011. december 31-ével.

Igen, a szolgálati ideje alapján jogosult a járandóság megállapítására, tekintettel arra, hogy 2011. december 31-én rendelkezett 25 év szolgálati viszonnyal. A 2011. évi CLXVII. törvény 9. §-a azonban egyéb jogosultsági feltételeket is meghatároz a járandóság megállapításához.