rokkantsági járadékkal kapcsolatos kérdések

Az árvaellátás iránti igényt az erre rendszeresített nyomtatványon a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ügyfélszolgálatánál kell előterjesztenie. Az igénybejelentés elektronikus úton is benyújtható. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány letölthető a „Nyomtatványok” menüpont „Nyomtatványtár” alkalmazásából. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval igényét elektronikus úton is előterjesztheti az „Elektronikus ügyintézés” linkre kattintva.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az árvaellátás megállapításával egyidejűleg megszűnik a rokkantsági járadékra jogosultsága, ugyanis a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése kizárja a két ellátás együttes folyósítását.

A rokkantsági járadék olyan személyeknek nyújt rendszeres pénzbeli ellátást, akik már születésükkor, de legkésőbb nagykorúvá válásukat megelőzően olyan mértékű egészségkárosodást szenvedtek, amely miatt a létfenntartásuk megnehezedett, esetenként ellehetetlenült. Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és részére nyugellátást, baleseti nyugellátást megállapítani nem lehet. A járadékot annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amikor az érintett személy a 18. életévét betöltötte. A rokkantsági járadék megállapításának nem előfeltétele nyugellátásra jogosító szolgálati idő megszerzése.

A rokkantsági járadékra jogosultságot nem zárja ki, ha az igénylő munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Megszűnik a rokkantsági járadékra való jogosultság, ha a járadékos

-          részére nyugellátást állapítanak meg,

-          egészségkárosodásának mértéke a 70 százalékot már nem éri el,

-          részére megváltozott munkaképességűek ellátását állapítanak meg.

Igen, amennyiben rendelkezik a rokkantsági járadékra való jogosultság egyéb feltételeivel is, ugyanis a jogosultságot nem befolyásolja, ha valaki külföldi állampolgár.