A belga társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Belgium öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Belgium hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi belga szervet megkeresni.

Federale Pensioendienst Zuidertoren
Cím: Europaesplanade 1, B-1060 Brussel/Bruxelles,
Tel.: 1765,  00 32 78 15 1765

www.socialsecurity.be

www.sfpd.fgov.be

e-mail: a honlapon lehet közvetlenül üzenetet hagyni