A cseh társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Csehország öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Csehország hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi cseh szervet megkeresni.

Česká Správa Sociálního Zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5
Czech Republic


Telefon Call Centrum: 00 420 257 062 860
Központi fax: 00 420 257 063 360

www.cssz.cz

e-mail: posta@cssz.cz