Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én európai uniós tagállami státuszát megszüntette, a kilépés rendezett formában történt meg. A kilépés ellenére a szociális biztonsági koordináció területén 2020. december 31-ig változás nem történik, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, és annak végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendeletben foglaltakat az Egyesült Királyság és az EU tagállamai  ezen időpontig továbbra is alkalmazzák.

Az Egyesült Királyság társadalombiztosítási rendszere keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Egyesült Királyság öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Egyesült Királyság hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

A dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi angol szervet megkeresni.

International Pension Centre
Cím: Mail Handling Site A, Wolverhampton, WV98 1LW United Kingdom
Tel.: 00 44 191 218 7777
Fax: 00 44 191 218 7280


www.gov.uk/international-pension-centre

e-mail: https://secure.dwp.gov.uk/ipc/personal-details