A holland társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Hollandia öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Hollandia hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi holland szervet megkeresni.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Cím: Postbus 18602, 3501 CR Utrecht, the Netherlands
Tel..: 0475 36 8010
WhatsApp: 00 31 6 10646363
Fax: 0475 36 8809
www.svb.nl

Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
Cím: Postbus 8300, 1005 CA Amsterdam, Bos en Lommerplantsoen 1
Tel.: 00 31 88 898 20 01
www.uwv.nl
www.rijksoverheid.nl


e-mail:
uwvfpo@uwv.nl,
www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier