Az izlandi társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Izlandi öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Izlandi hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi izlandi szervet megkeresni.

Tryggingastofnun ríkisins
Cím: Laugavegur 114, 105 Reykjavík
Tel.: 00 354 560 4400
www.tr.is
e-mail: tr@tr.is