A lengyel társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Lengyelország öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Lengyelország hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi lengyel szervet megkeresni.

Centrala Zakladu Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) Departament Rent Zagranicznych
Cím: 01-748 Warszawa , ul. Szamocka 3-5., Polska
Tel.: + 48 22 667 2620
        + 48 22 667 2621
Fax: + 48 22 667 2625
www.zus.pl
e-mail: cot@zus.pl