A liechtensteini társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Liechtenstein öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Liechtenstein hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi liechtensteini szervet megkeresni.

Liechtensteinische AHV-IV-FAK
Cím: Gerberweg 2, 9490 Vaduz
Tel.: 00 423 238 16 16
Fax: 00 423 238 16 00
www.ahv.li
e-mail: ahv@ahv.li