A norvég társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Norvégia öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Norvégia hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi norvég szervet megkeresni.

Arbeids-og velferdsetaten
Cím: Postboks 5, St Olavs Plass, 0130 Oslo
Tel: 00 47 55 55 33 33
www.nav.no
e-mail: post@nav.no