Az olasz társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Olaszország öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Olaszország hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi olasz szervet megkeresni.

INPS - Direzione Generale - Roma
National Institute of Social Security-General Directorate
21, Via Ciro il Grande, 00 144, Roma, Italy
Tel.: 00 39 06 59 05 34 69, 00 39 803 164
Fax: 00 39 06 59 05 49 31

www.inps.it
e-mail cím: EESSIHelpDesk@inps.it