A spanyol társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Spanyolország öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Spanyolország hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi spanyol szervet megkeresni.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL
Cím: Calle de Padre Damián, 4, 28036 Madrid, Spain
Tel.: 00 34915688300
Fax: 00 34915611051
www.seg-social.es
e-mai: eessi.inss-sscc.internacional@seg-social.es