A szlovák társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Szlovákia öregségi nyugdíj 2019. július 1.

Szlovákia hozzátartozói ellátás 2019. július 1.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2019. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi szlovák szervet megkeresni.

Social Security Department of Ministry of Interior of the Slovak Republic
Postacím: Pribinova 2, Bratislava, 812 72
Tel.: 00 421 906 171 931, 00 421 2 3247 1931, 00 421 906 171 934
Fax: 00 421 90617-1197

www.minv.sk
e-mail: osz@minv.sk