Magyarország és a Török Köztársaság között folytatott tárgyalások eredményeképpen a 2015. évi XXX. törvénnyel kihirdetésre került a magyar-török szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), amely a külgazdasági és külügyminiszter 2018. január 25-én kelt, 4/2018. (I. 25.) KKM közleménye alapján 2018. április 1. napján lépett hatályba.

Tárgyi hatály

Az Egyezmény alkalmazása azokra a jogszabályokra, törvényekre és rendeletekre terjed ki, amelyek:

  • Magyarországon
  • a biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási ellátások (nyugdíjak, egészségbiztosítási ellátások) és a munkanélküliség esetén járó ellátások fedezetére fizetendő járulékokra,
  • a társadalombiztosítási nyugellátásokra,
  • az egészségbiztosítási ellátásokra és
  • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira

     vonatkoznak;

  • a Török Köztársaságban pedig
  • az egy vagy több munkáltatónál szerződéssel foglalkoztatott személyek vonatkozásában a rokkantsági, az öregségi, a túlélő hozzátartozói, az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó, a munkanélküliségi biztosításra és az általános egészségbiztosítás keretén belül a betegségi és anyasági biztosításra,
  • a munkaszerződés nélkül, a saját nevében önálló vállalkozói tevékenységet végző személyek vonatkozásában a rokkantsági, az öregségi, a túlélő hozzátartozói, az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó és az általános egészségbiztosítás keretén belül a betegségi és anyasági biztosításra,
  • a közszférában foglalkoztatott személyek vonatkozásában a rokkantsági, az öregségi, a túlélő hozzátartozói és az általános egészségbiztosítás keretén belül a betegségi és anyasági biztosításra

    vonatkoznak.

 Személyi hatály

Az Egyezmény személyi hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik korábban egyik, vagy mindkét Szerződő Fél joghatósága alá tartoztak vagy jelenleg valamelyik Szerződő Fél joghatósága alá tartoznak, valamint azokra a személyekre, akik jogaikat ezen személyektől származtatják, az adott Szerződő Fél hatályos jogszabályai szerint.

A biztosítási kötelezettség szabályai

A biztosítási kötelezettség – főszabályként – a keresőtevékenység helye szerinti állam területén áll fenn, tekintet nélkül a foglalkoztató székhelyére és a keresőtevékenységet folytató személy lakóhelyére.

Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, állami és közszolgálatban foglalkoztatottak, önálló vállalkozói tevékenységet végző személy ideiglenes tevékenysége, nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási vállalkozások alkalmazottai, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

A nyugellátás iránti igény előterjesztése

Magyarországi lakóhely esetén:

Az Egyezmény alapján előterjesztendő öregségi nyugellátás iránti igény estén a K57 számú, baleseti járadék iránti igény esetén a K56 számú, illetve hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően a K58 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K55 számú (árvaellátás), vagy a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt kell kitölteni.

Az igény benyújtásához a HU/TR 207 jelű nyomtatvány (Tájékoztatás a biztosított személy biztosítási múltjáról) kitöltése is szükséges, melyet személyesen történő igénybenyújtás esetén az igénybejelentés során bocsátanak az igényt előterjesztő személy rendelkezésére, nem személyesen (például postai úton) történő igénybejelentés esetén pedig az igénybejelentő lap beérkezését követően, a magyar igényelbíráló szerv postai úton küldi meg, utólagos kitöltésre.

A Magyarországon előterjesztendő igény bejelentésének módjáról részletes tájékoztatás található az alábbi linken.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (uniós rendeletek) vagy időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) hatálya alá tartozó igénylő magyarországi igénybejelentése

Törökországi lakóhely estén:

Az igénybejelentéssel kapcsolatos kérdések esetén az alábbi szervet javasoljuk megkeresni:

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGK Ankara)

cím: Atatürk Blv No:225 06680 Ankara, Törökország

Tel: +312-457-8100, Fax: +312-466-7157

e-mail: ankarasgim@sgk.gov.tr,

honlap: www.sgk.gen.tr

Nyugdíjigények elbírálása

Ha a Magyarországon és a Török Köztársaságban szerzett beszámítható idők nem elegendők a jogosultság megállapításához, a magyar nyugdíj megállapítása során figyelembe kell venni az EU/EGT államban vagy Svájcban, illetve az olyan államban szerzett biztosítási (és azzal egyenértékűnek tekintendő) időt is, amellyel Magyarország kétoldalú egyezményt kötött, ha erről az egyezmény másként nem rendelkezik és nem területi elven alapul.

Az ellátás Egyezmény alapján történő megállapításának módjáról részletes tájékoztató található az alábbi linken

A magyar nyugellátás iránti igényeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), valamint időarányos teherviselésen alapuló szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) alapján történő elbírálása

Nyugellátások folyósítása

A megállapított magyar ellátásokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

A nyugellátásokat az adott állam illetékes szerve az országban érvényes hivatalos fizetőeszközben fizeti ki a hatályos jogszabályokban előírt módon, közvetlenül a jogosult részére.

A külföldön élő jogosultak ellátásainak lehetséges folyósítási módozatairól részletes tájékoztató található az alábbi linken.

Az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségei