1. Az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel az alábbi ügyekben:

 • öregségi nyugdíj,
 • korhatár előtti ellátás, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, baleseti járadék, tartós ápolást végzők időskori támogatása,
 • özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban nem részesült,
 • özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, ha az elhunyt jogszerző korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült és az elhalálozást megelőzően legalább 365 nap szolgálati időt szerzett,
 • nyugellátás méltányosságból történő emelése, egyszeri segély,
 • kérelemre és hivatalból indult adategyeztetési ügyek,
 • kivonat és hatósági bizonyítvány kiadása,
 • szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzésére irányuló megállapodás kötése,
 • tartozás mérséklése, elengedése és fizetési kedvezmény engedélyezése, ha a tartozást a járási hivatal, vagy a kormányhivatal írta elő.

 

2. A gazdasági társaság, civil szervezet, ügyvédi iroda székhelye, telephelye szerinti kormányhivatal illetékes:

 • a munkaügyi iratok őrzési helyének bejelentésére,
 • adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó igazolás kiadása,
 • január 1-jét megelőző időszakra adatszolgáltatás teljesítése

 

3. Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólagos illetékességgel jár el:

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek, vagy kétoldalú szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján elbírálásra kerülő alábbi ügyekben:

 • öregségi nyugdíj,
 • korhatár előtti ellátás, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, baleseti járadék,
 • özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, abban az esetben is, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült,
 • kérelemre és hivatalból indult adategyeztetési ügyek,
 • kivonat és hatósági bizonyítvány kiadása.

 

b) ha a kérelmező lakóhelye nem valamely Európai Gazdasági Térség szerinti országban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, vagy egyezményes országban van és a 3. pont a) alpont szerinti kérelmet nem a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek, vagy kétoldalú szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján kell elbírálni (ún. harmadik országban élők nyugdíj ügyei).

 

c) az alábbi ügyekben, ha a kérelmező, vagy az elhunyt jogszerző utolsó biztosítási jogviszonya rendvédelmi szervvel, illetve korábbi fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal állt fenn, vagy korábban szolgálati jogviszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal:

 • öregségi nyugdíj,
 • korhatár előtti ellátás, baleseti járadék,
 • özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, abban az esetben is, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült,
 • kérelemre és hivatalból indult adategyeztetési ügyek,
 • kivonat és hatósági bizonyítvány kiadása.

 

4. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el az alábbi ügyekben:

 • özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj megállapítására irányuló kérelmek elbírálása, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, és a hozzátartozói nyugdíjat az elhunyt számára folyósított ellátásból kell kiszámítani, ide nem értve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó ügyeket,
 • ha az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó ügyeket is,
 • ha a hozzátartozói nyugellátást a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (4) bekezdése, vagy a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdése alapján kell megállapítani,
 • az ellátások folyósítását érintő eljárások lefolytatása, pl. a folyósítás szüneteltetése, ismételt folyósítása, a jogalap nélkül kifizetett nyugellátások visszaköveteléséről szóló döntés kiadása a hatáskörébe tartozó ügyekben,
 • a korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesítendő családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény elszámolása,
 • a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás iránti igények elbírálása és folyósítása,
 • az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás iránti igények elbírálása és folyósítása,
 • az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás iránti igények elbírálása és folyósítása.

 

5. A Magyar Államkincstár központi nyugdíjbiztosítási szervként jár el az alábbi ügyekben:

 • kivételes nyugellátás megállapítása, ideértve a továbbtanuló árva ellátásának meghosszabbítása,
 • méltányossági nyugdíjemelés engedélyezése,
 • egyszeri segély engedélyezése,
 • tartozás elengedése, mérséklése, valamint részletfizetés, fizetési halasztás engedélyezése, ha a tartozást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vagy a Magyar Államkincstár Központ írta elő,
 • nyugdíjasként folytatott keresőtevékenység alapján járó 0,5%-os emelés hivatalbóli megállapítása.
 • a kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási hatósági ügyeiben folytatott felügyeleti eljárás

 

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény

168/1997.(X.6.) Korm. rendelet

310/2017 (X. 31.) Korm. rendelet

2016. évi CL. törvény