Mit nevezünk elektronikus ügyintézésnek?

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét – az említett törvényben foglaltak szerinti módon – elektronikusan intézze.

Az ügyfél jogosult az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek, ha jogszabály az eljárás során az ügyfél személyes megjelenését vagy valamely okirat másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

Az ügyfél hivatalunknál az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatait, eljárási cselekményeit és egyéb kötelezettségeit

teljesítheti.

Ki kezdeményezhet e-ügyintézést?

Az elektronikus ügyintézés előzetes regisztrációhoz kötött, azaz csak ügyfélkapuval rendelkező személyek számára adott ez a lehetőség.

Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó biztonságosan, azonosítást követően léphessen kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést, illetve elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel.

Az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása a https://ugyfelkapu.gov.hu/ internetes oldalon található.

A TAJ számmal rendelkező külföldön tartózkodó személyek a Magyar Köztársaság konzuli képviseletein kezdeményezhetik ügyfélkapu létesítését.

A nyugdíjbiztosítási eljárásban van lehetőség e-ügyintézésre?

A Magyar Államkincstár Központ (továbbiakban Kincstár Központ) elektronikus ügyintézési (továbbiakban: e-ügyintézési) rendszert működtet, amely ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek részére biztosít lehetőséget elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére.

Az e-ügyintézés a rendszerben található elektronikus űrlapok kitöltésével, továbbításával kezdeményezhető, melyek a Kincstár Központ honlapján (https://nyugdijbiztositas.tcs.onyf.hu) az „Elektronikus ügyintézés” ikonra kattintva érhetőek el. A felhasználható űrlapok között többfajta kérelem, nyilatkozat és bejelentés található.

A nyelvvizsga-támogatás elektronikus űrlapja a Magyar Államkincstár honlapjáról nem, kizárólag Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás igénybevételével a https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,94e9adba-b8f8-4eb9-8243-0dff6eea8dcc  linkről elérhető.

Az elektronikus úton benyújtott dokumentum megérkezéséről a beküldő visszaigazolást kap. A dokumentumhoz kapcsolódó jogkövetkezmények az automatikus visszaigazolás elküldésével állnak be, kivéve akkor, ha a hatóság vizsgálata a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és erről az ott megjelölt határidőn belül az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.

E-mail-ben kezdeményezhető-e az eljárás megindítása?

E-mail formájában hatósági ügy megindítása nem kezdeményezhető, mert ez a formátum Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás igénybevétele nélkül elküldött elektronikus levél. E-mail formájában csak tájékoztató jellegű kapcsolat tartható fenn. [15. § (5) bekezdés]

Mikor kezdődik az ügyintézési határidő az elektronikus ügyintézés során?

Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a hatósághoz történő megérkezést követő munkanapon kezdődik.

Hogyan történik a határidő számítása üzemzavar esetén?

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen négy órát meghaladó időtartamon keresztül üzemszünet vagy üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer működését . [451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 54. §]

Mi a teendő, ha az ügyfél a továbbiakban nem elektronikus úton szeretné intézni az ügyeit?

Az ügyfél az elektronikus kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet, tehát lehetősége van kérni, hogy a továbbiakban hagyományosan, papíralapon intézze ügyeit, és a hatóság is erre a kommunikációs formára térjen át. [2016. évi CL. törvény 26. § (2) bekezdés]