Az ONYF a társadalombiztosítás területén tevékenykedő több nemzetközi szervezetnek tagja.

1994-óta tagja az International Social Security Association-nak (ISSA, www.issa.int ), 1996-óta European Institut of Social Security-nak (EISS, www.eiss.be ) 2009-óta az European Social Insurance Platform-nak (ESIP, www.esip.org ).

Nemzetközi tagságából eredően intézményünk képviselteti magát a nemzetközi nyugdíjszakmai konferenciákon, szemináriumokon, szakmai munkacsoportokban és az éves közgyűléseken.

Magyarország az elmúlt évtizedekben számos országgal kötött kétoldalú szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményt. A korábban megkötött egyezmények egy részét (magyar-német, magyar-osztrák, magyar-lengyel, magyar-csehszlovák) a Magyarországnak az Európai Unióhoz (továbbiakban EU) történt csatlakozásával 2004. május 1-jétől az EU koordinációs rendeletei váltották fel. ... Az egyezmények, jellegüket tekintve, csoportosíthatók.

2009-02-19 08:13


 

 


 

Az itt felsorolt egyezmények hatályosak, azonban a magyar-csehszlovák, magyar-svájci, magyar-német, magyar-osztrák egyezmények alkalmazását 2004. május 1-jétől (Svájc esetében 2006. április 1-jétől), Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása napjától a közösség koordinációs rendeletei váltották fel. A magyar-bolgár és a magyar-román szociális biztonsági egyezmények helyett 2007. január 1-jétől, Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának napjától a közösség koordinációs rendeletei alkalmazandóak, kivéve azon igényjogosultságok esetén, amelyek ezen időpont előtt nyíltak meg.

Ide jön egy fiktív rész
 

A magyar-bolgár szociálpolitikai egyezmény 2006. július 1-jével, a magyar-román szociálpolitikai egyezmény 2006. november 1-jével, a magyar-lengyel szociálpolitikai egyezmény 2005. június 17-től hatályon kívül helyezésre került. Az első kettő egyezmény a még folyamatban lévő ügyek esetében alkalmazandó.
Pecs2017
Budapest2017
sprechtagsplakat gyoer1
sprechtagsplakat sopron1

Magyar-osztrák Nyugdíjtanácsadó Nap

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és osztrák partnere Pensionsversicherungsanstalt a nemzetközi nyugdíjszakmai együttműködés keretében Magyar-osztrák Nyugdíjtanácsadó Napokat rendez

2017. szeptember 19.-én Sopronban 09:00 –s 16:00 óra között

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és

Társadalombiztosítási Főosztály - ügyfélszolgálatán

H-9400 Sopron, Kiss János u. 4.

valamint

szeptember 20.-án Győrben 09:00 és 16:00 óra között

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és

Társadalombiztosítási Főosztály

H-9024 Győr, Szent Imre u. 6.

A szervezők a rendezvényt azoknak ajánlják, akik Ausztriában és Magyarországon is dolgoztak, vállalkozóként, illetve egyéb jogcím alapján szereztek/szereznek osztrák- és magyar nyugdíjjogosultságot.

A Tanácsadó napok keretében az érdeklődők személyre szóló tájékoztatást kaphatnak a nyugdíjjogosultságról, a nyugdíjba vonulás feltételeiről, az ügyintézési teendőkről, illetve – kérésre – a folyamatban lévő nyugdíjügyről is. A rendezvényen a tájékoztatás ingyenes.

A rendezvényre előzetes regisztráció szükséges az alábbi telefonszámon : +36 1 270 8108, valamint  konzultacio@onyf.hu e-mail címen.

A határmenti külföldi partnerintézetek közreműködésével nemzetközi nyugdíjtanácsadó napokat rendezünk mindazon ügyfeleink számára, akik Németországban, Ausztriában, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal. Német-magyar viszonylatban először 2006 tavaszán került sor Magyarországon és Németországban tanácsadó nap megrendezésére. Ausztriával 2007-óta, Romániával pedig 2008-tól rendezünk közös nyugdíjtanácsadó napokat. Szlovákiával és Szerbiával 2013-ban került első ízben megrendezésre ez a program.    
Ez a nemzetközi szakmai rendezvény kettős célkitűzést teljesít. Egyrészt az ügyfelek számára nyújt lehetőséget mindkét, esetükben érintett ország nyugdíjszakembereivel konzultációra, másrészt módot ad a két ország nyugdíj szakértői közötti tapasztalatcserére, közvetlen kapcsolatteremtésre. Ügyfeleink legnagyobb része a két -esetükben érintett -ország vonatkozásában a nyugdíjjogosultság eltérő feltételeiről, illetve az uniós igényérvényesítés eljárási szabályairól érdeklődik. Korábbiakban szinte minden esetben igény mutatkozott a magyar ellátások általános, illetve az egyes ellátástípusokra is kiterjedő, az ellátások kiszámításának módját is tartalmazó részletes bemutatására.  Ugyanakkor a már folyósított ellátással kapcsolatos kérdések, illetve a nyugdíj folyósítása melletti munkavégzés szabályainak ismertetése is többnyire fontos volt a résztvevők számára. A szakemberek közötti hasznos tapasztalatcsere keretében sikerült egy-egy kérdésben a két ország jogszabályi, és eljárási különbségeiről ismereteinket bővíteni, egymás munkavégzésének körülményeit jobban megismerni, mely az ügyintézést jelentősen megkönnyíti. Általános következtetésként kimondható, hogy a biztosítottak igénylik a személyes tanácsadást, már a fiatalabb korosztályok is mind aktívabban érdeklődnek a jogszabályi változások iránt, tudni kívánják az egyes eljárások lefolytatásának részleteit. A magyar és külföldi kollégák együttes jelenléte, a konkrét ügyek megbeszélése pedig jelentős mértékben elősegíti a két ország intézményei közötti jobb, hatékonyabb együttműködést. A nemzetközi nyugdíjtanácsadó napok iránt  érdeklődők száma évről évre növekszik.