1.) A 2019. január 1-jét megelőzően megállapított ellátások emelése

A nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről szóló 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében 2019. január 1-től 2,7 százalékkal emelkedik az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, polgármesterek közszolgálati járadéka, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, a hadigondozásról szóló törvény alapján a nyugdíjakra vonatkozó rendelkezések szerint emelendő rendszeres pénzbeli ellátás, a házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék és az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések (amelyeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény – a továbbiakban: Tny. – 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli) összege.

Aki saját jogú ellátásban és özvegyi nyugdíjban is részesül, az emelésre mindkét ellátása alapján jogosult. Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2019. január 1-jétől 93.540 forintra emelkedik.

2.) A 2018. december 31-ét követően megállapított, más ellátást felváltó ellátások emelése

 Az 1.) pontban ismertetett emelés megilleti

  • a 2019. évi időponttól megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását az előzőekben felsorolt, emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább vagy az emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg,
  • a 2019. évi időponttól megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását a rokkantsági járadékának vagy az emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

3.) A 2018. december 31-ét követően megállapításra kerülő ellátások összege

A Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet alapján a 2019. évben megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj és az árvaellátás legkisebb összege 2019. január 1-étől nem emelkedik.

Ennek megfelelően a 2019. január 1-étől megállapításra kerülő

  • öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28.500 forint,
  • árvaellátás legkisebb összege változatlanul havi 24.250 forint.

A rokkantsági járadék havi összege 2019. január 1-jétől 37.350 forint, a korábbi időpontban megállapított rokkantsági járadék januártól 985 Ft-tal emelkedik.

A nemzeti helytállásért járó pótlék megállapításánál irányadó összeghatár 2019. január 1-től 198.610 forint, hozzátartozói jogon járó pótlék pedig  99.305 forint.  

A már folyósított nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék önállóan emelkedik.

4.) A 2019. januári emelés végrehajtása

 A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2019. január hónapban minden ügyfelét levélben, személyre szólóan értesíti az előző évben folyósított ellátások összegéről, valamint ellátás-típusonként a 2019. január havi emelésről, továbbá arról is, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás.

Az ellátások emelésére hivatalból kerül sor – tehát az érintett nyugdíjasnak vagy egyéb ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania –, a 2019. január hónapban esedékes ellátások már a fentieknek megfelelő összegben kerülnek folyósításra, utalásra.