A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi. LXXXI. törvény 2019. január 1-jétől hatályos 99/A. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartásra kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetén köteles bejelenteni a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratok őrzésének helyét a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

Ezzel a bejelentéssel egyidejűleg a nyilvántartásra kötelezett képviselője, illetve a felszámoló, végelszámoló köteles a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan adatszolgáltatást teljesíteni – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívása nélkül is -, ha arra korábban nem került sor.

Az iratőrzésre vonatkozó információ bejelentése formai kötöttség nélkül is elfogadható, illetve a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető, „Nyilatkozat iratőrzés helyéről” elnevezésű nyomtatvány segítségével.

A visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó információk szintén megtalálhatók a Magyar Államkincstár honlapján az „Ügyintézés” – „Ügyintézési tájékoztatók” - „Adatszolgáltatás”  elérési útvonalon.