A nyugdíjfolyósító szerv a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként március hónapban adategyeztetést végez. Ennek során a nyugdíjasnak a számára megküldött nyomtatványt kitöltve, aláírva, az adatainak megfelelő hitelesítése után egy hónapon belül kellene visszaküldenie a nyugdíjfolyósító szervhez annak érdekében, hogy az ellátás a közölt adatok alapján utalásra kerülhessen.

Kérjük, hogy a nyomtatvány hitelesítése, határidőben történő visszaküldése miatt az Ön és mások egészségét ne veszélyeztesse! Tartsa be az Egészségügyi Világszervezet, illetve a lakóhelyén bevezetett egészségügyi szabályokat, ajánlásokat a fertőződés elkerülése érdekében!

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság figyelemmel a világméretű koronavírus-járvány miatt a lakóhelyén elrendelt intézkedésekre, valamint a nemzetközi postaforgalmi korlátozásokra is, a járvány következtében a nyomtatvány visszaküldésében akadályozott nyugdíjasok esetében nem alkalmazza az ellátás folyósításának a megszüntetését.

A veszélyhelyzet megszűnését követően azon ügyfeleinket, akik nem küldték vissza a nyomtatványt, ismételten felhívjuk adategyeztetésre, és megfelelő határidőt biztosítunk annak visszaküldésére.

 Kérjük, hogy a jövőben is kísérje figyelemmel tájékoztatásainkat!

 

 

Information

note on the return of the 2020 reconciliation forms in the event of an emergency

 

 The Pension Payment Directorate carries out data reconciliation for a person living or staying abroad in March, each calendar year. In this process the pensioner has to send back to the Directorate the form, signed and duly authenticated within one month of completing, so that the benefit could be transferred on the basis of the information provided.

Please do not risk your or other’s health so that the form could be authenticated or returned within the deadline. Keep the health recommendations that the World Health Organisation and the country have set to avoid infection.

Due to the coronavirus regulation and the restrictions imposed on international postal movements, the Pension Payment Directorate does not apply the termination of pension payments in those cases when the sending of the form was imposible as a result of the pandemic.

Once the emergency is over, those clients who have not returned the form will be asked to send the form for reconciliation again and they will be able to return it within an appropriate deadline.

Please follow our information in the future!

 

Notfallinformationen

über den Abgleich von Daten über Personen, die im Jahr 2020 im Ausland leben oder dort aufhalten

 

 Die Rentenzahlungsstelle führt im März eines jeden Kalenderjahres eine Datenabstimmung für eine Person durch, die im Ausland lebt oder sich dort aufhält. Dabei sollte der Rentner das ihm innerhalb eines Monats nach ordnungsgemäßer Überprüfung seiner Daten zugesandte Formular zurücksenden und unterschreiben, damit die Leistung auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen übertragen werden kann.

Bitte gefährden Sie nicht die Gesundheit Ihrer selbst und anderer, indem Sie das Formular authentifizieren und rechtzeitig zurücksenden! Befolgen Sie die Gesundheitsregeln und Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und Ihres Wohnortes, um Infektionen zu vermeiden!

 Die Direktion für Rentenauszahlung wendet die Beendigung von Leistungen nicht auf Rentner an, die aufgrund der globalen Coronavirus-Epidemie sowie aufgrund der Epidemie des internationalen Postverkehrs nicht in der Lage sind, das Formular zurückzugeben.

 Nach Beendigung des Notfalls werden wir unsere Kunden, die das Formular nicht zurückgesandt haben, erneut anrufen, um die Daten abzustimmen und eine angemessene Frist für die Rücksendung festzulegen.

 Bitte behalten Sie unsere Informationen in Zukunft im Auge!