A koronavírus veszélyhelyzet miatt kiadott kormányzati döntések azok részére is biztosítják a nyelvvizsga-támogatás és a KRESZ-támogatás igénylésének a lehetőségét, akik

  • nyelvvizsga esetén a 35. életévük betöltéséig,
  • KRESZ-vizsga esetén a 20. életévük betöltéséig

a 2020. március 11-étől 2020. június 17-ig, illetve a 2020. november 4-től  fennálló veszélyhelyzet miatt nem tudták teljesíteni a támogatásra való jogosultság elismeréséhez szükséges vizsgát. A feltételeket támogatási formánként az alábbiakban részletezzük.

Nyelvvizsga támogatásra való jogosultság kiterjesztése

Az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultsága a koronavírus járvány miatt annak a személynek is elismerhető, aki a 35. életévét 2020. március 11. és 2020. június 17-e között töltötte be, ha

  • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
  • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, illetőleg
  • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napja

a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik.

Továbbá elismerhető az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultsága annak a személynek is, aki a 35. életévét 2020. november 4. és a 2021-ben újonnan kihirdetett veszélyhelyzet megszünése között tölti be, ha

  • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
  • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, illetőle
  • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napja

a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

Egyesíthető írásbeli és szóbeli részvizsgák után elismerhető támogatás mértéke

Amennyiben a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti 1 éves időtartam

  • 2020. március 11. és 2020. június 17. között járt le, és a második sikeres részvizsga-bizonyítvány szerinti vizsganap a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik, vagy
  • 2020. november 4. és a 2021-ben újonnan kihirdetett veszélyhelyzet megszünése között jár le, és a második sikeres részvizsga-bizonyítvány szerinti vizsganap a 2021. június 30-áig terjedő időszakra esik,

akkor a támogatás mértékét mindkét sikeres részvizsga díja alapján kell meghatározni.

KRESZ támogatásra való jogosultság kiterjesztése

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultsága annak a személynek is elismerhető, aki a 20. életévét 2020. március 11. és 2020. június 17. között töltötte be, ha a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik.

Továbbá közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság annak a személynek is elismerhető, aki a 20. életévét 2020. november 4. és a 2021-ben újonnan kihirdetett veszélyhelyzet megszünése között tölti be, ha a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

Vonatkozó jogszabályok: