Tájékoztató gyermekvédelmi nevelőszülő részére az Ellátottak utazási utalványa kiállításához

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján 2020. január 1-jétől az Ellátottak utazási utalványára (a továbbiakban: utazási utalvány) jogosult a gyermekvédelmi nevelőszülő a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek után.

A nevelőszülő a gondozásában lévő gyermekek után gyermekenként külön-külön utazási utalványra jogosult.

Az utazási utalványt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes.

Első alkalommal, illetve ezt követően a gondozásába került további gyermek elhelyezése esetén az utazási utalvány kiküldése iránt kérelmet kell előterjeszteni az e célra rendszeresített, „Kérelem gyermekvédelmi nevelőszülő részére az Ellátottak utazási utalványa kiállításához” elnevezésű nyomtatványon.

A kérelemhez mellékelni kell az e célra rendszeresített, „IGAZOLÁS nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásáról” elnevezésű, a nevelőszülői hálózatot működtető által kitöltött nyomtatványt. Az igazolás hiányában a kérelem nem bírálható el.

A nevelőszülő a kérelmét előterjesztheti:

Az utazási utalvánnyal rendelkező nevelőszülő – az utazási utalványon lévő törzsszámra hivatkozással – 15 napon belül köteles bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, ha az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelt gyermek kikerül a gondozásából, illetve ha nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya szünetel vagy megszűnik.

Amennyiben az utazási utalványra jogosító feltételekben nincs változás, a továbbiakban a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból intézkedik az utazási utalvány kiállítása és a nevelőszülő részére postai úton történő megküldésről, az előző évi utalvány érvényességi idejének lejártát megelőzően.