A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. február hónapban minden árvaellátásban részesülő, felsőfokú tanulmányokat folytató ügyfelének kiküldte a tanulmányok folytatásának igazolásához szükséges formanyomtatványt.

A magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok e formanyomtatvány kitöltésével igazolhatóak.

Az igazolás letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról is.

A külföldön felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok az oktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy formanyomtatvány (magyar-angol nyelvű) kitöltésével igazolhatóak.

A külföldön tanulmányokat folytatók kétnyelvű igazolása letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról is.

A papíralapon kiállított, és az oktatási intézmény bélyegzőjével hitelesített igazolásokat ügyfeleink szíveskedjenek postai úton, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton benyújtani a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

Az oktatási intézmények által hiteles elektronikus formában kiállított igazolásokat ügyfeleink elektronikus ügyintézés keretében, ügyfélkapun keresztül nyújthatják be a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, a „Kérelem” elnevezésű nyomtatvány mellékleteként.

Az elektronikus ügyintézés alkalmazás elérhetősége: http://e-ugyintezes.onyf.hu

Az e-mail útján megküldött igazolások nem fogadhatóak el, mivel az e-mail nem tartozik a szabályozott elektronikus ügyintézés írásbeli kapcsolattartási formái közé.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az ellátás zavartalan továbbfolyósítása érdekében a tanulmányok folytatására szolgáló igazolást haladéktalanul, de legkésőbb 2021. március 12-éig nyújtsák be a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

Kérjük, hogy a jövőben is kísérje figyelemmel tájékoztatásainkat!

 

Vonatkozó jogszabály: