A koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított, megváltozott egészségi állapotra tekintettel megállapított ellátások felülvizsgálata nem végezhető el.

Fentiek miatt a megváltozott munkaképesség címén folyósított özvegyi nyugdíj, árvaellátás, valamint az egészségkárosodásra tekintettel megállapított baleseti járadék, rokkantsági járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka ellátásokban részesülő ügyfeleinket az alábbiakról tájékoztatjuk.

A veszélyhelyzet fennállásáig orvosi felülvizsgálathoz szükséges irat megküldésére ügyfeleinket nem kérjük fel, illetve ezek hiányában az esedékes orvosi felülvizsgálatok elvégzését sem kezdeményezzük az orvosszakértői szerveknél.

Az ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság továbbra is folyósítja, az egészségi állapot szakkérdésének esedékessé vált vizsgálata pedig a veszélyhelyzet megszűnését követően fog megtörténni.

Kérjük, hogy a jövőben is kísérje figyelemmel tájékoztatásainkat!

Vonatkozó jogszabályok: