Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1-jétől

  • a családtámogatási ügyekkel – ideértve a fogyatékossági támogatás ellátást is,
  • a nyugdíjbiztosítási ügyekkel, valamint
  • a megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos

 követelések kezelése a központi nyugdíjbiztosítási szerv feladatkörébe tartozik.

Kérjük, hogy tartozásuk rendezése érdekében 2017. január 1. napját követően, amennyiben befizetésüket átutalással kívánják rendezni, az alább megjelölt számlaszámra történő utalással, az adószámra / adóazonosító jelre, valamint a követelést megalapozó fizetésre kötelező határozat számára hivatkozással szíveskedjenek teljesíteni.

családtámogatási követelés esetében 10032000-01457443-00000000
nyugdíjbiztosítási követelés esetében 10032000-00337012-00000024
megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos követelés esetében 10032000-00337012-00000031

Amennyiben tartozásukat készpénz-átutalási megbízás útján kívánják rendezni, úgy kérjük, hogy kizárólag a fenti számlaszámok valamelyikével jelölt átutalási megbízásokat szíveskedjenek igénybe venni, amely a megyei kormányhivatalok feladatellátásra kijelölt járási hivatalinál szerezhetők be.

Amennyiben családtámogatási ügyben tartozásukat postai befizetés útján kívánják rendezni, készpénzátutalási-megbízást a csekkigenyles@onyf.allamkincstar.gov.hu email címre, illetve az Magyar Államkincstár Központ 1919 Budapest postacímre küldött levelükkel igényelhetnek. A borítékra szíveskedjenek ráírni, hogy „CSEKKIGÉNYLÉS”.

Kérjük, hogy igénylés során feltétlenül tüntessék fel nevüket, TAJ számukat és pontos postacímüket!